خاور تجارت بارش

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات و صادرات مواد شیمیایی و پلیمری

نام مدیرعامل :

میر تقی سیدی

tannaz_gh26@yahoo.com

021-86031639

مکان

تهران، خیابان سهرودی شمالی -برج بهشت پلاک 801 - طبقه 5 - واحد 53