حمل و نقل کیوان بندر

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل کلیه محصولات پتروشیمی از بندرامام و منطقه ویژه اقتصادی ( کلیه پتروشیمی های منطقه )، حمل شهری، تخلیه و بارگیری در بندر امام، بوژی و کمر شکن برای تمام نقاط کشور، ترمینال اختصاصی

نام مدیرعامل :

محمد چنگیزی

keyvan.bandar1976@yahoo.com

2241294 -0651- 09165070079

مکان

بندرامام خمینی - 1000 متر بعد از پلیس راه - جنب ایستگاه برق