حمل و نقل کالا باورصاد ترابر پارس

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل کالا از شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی به سراسر کشور

مدیرعامل: رستم باقرسائی

تلفن: 52241580-061

فکس: 52241580-061

ایمیل: hamlonaghlbavarsad@gmail.com / hamlonaghl.bavarsad@gmail.com

زمینه فعالیت

  • خدمات بازرگانی و حمل و نقل

مکان

بندر امام خمینی، پایانه بار غرفه 65