حمل و نقل نوید بندر

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل بار به تمام نقاط کشور

مدیرعامل: بس خواسته

تلفن: 52241241-061

فکس: 52241231-061

ایمیل: navidbandar.co@gmail.com

 

زمینه فعالیت

  • خدمات بازرگانی و حمل و نقل

مکان

خوزستان، بندر امام خمینی، پایانه بندر امام خمینی، ساختمان شرکت های حمل و نقل شرکت نوید بندر طبقه دوم غرفه 25