حمل و نقل صفابار کنگان

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل کالا و جابجایی به تمام نقاط کشور، حمل مواد نفتی از عسلویه به تمام نقاط کشور

نام مدیر عامل:

جواد صفا

077-37253595-6

مکان

بوشهر، شهرستان کنگان، بندر سیراف، کیلومتر 1 جاده عسلویه