حمل و نقل بندر تریلر

شرح مختصری از فعالیت ها

جابجایی و حمل کالا از کلیه پتروشیمی ها و اسکله از مبدا بندر امام خمینی به سایر نقاط کشور

نام مدیرعامل:

آرش بیداویسی

bandar.trailer@yahoo.com

0615-2241269-1279

مکان

بندر امام خمینی، پایانه دولتی، غرفه 24