حمل و نقل ایران بیدنگ

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل مواد و محصولات پتروشیمی ( مایعات و جامدات )، ترخیص کالا، حمل کالاهای بندری به تمام نقاط کشور

نام مدیرعامل:

علیرضا محمد پور

0615-2241286

مکان

بندر امام خمینی، پایانه بار بندر امام، ساختمان شرکتها، طبقه دوم، غرفه ایران بیدنگ