حمل و نقل اطمینان پرواز

شرح مختصری از فعالیت ها

تخصص در حمل مواد پتروشیمی در جنس و گریدهای مختلف، حمل روزانه بالغ بر 2500 تن در روز از کلیه مجتمع های واقع در بندر امام خمینی در عرصه مواد و مایعات، حمل محصولات تجاری از قبیل غلات و آهن آلات و ترخیص و مشاوره امور کمرگی بازرگانی و ترانزیت، عضو هیئت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ( مدیریت )

نام مدیر عامل:

حمید رضا ماندگار

etminanparvazcompany@yahoo.com

0615-2241263

مکان

خوزستان، بندر امام خمینی، ساختمان شرکت غرفه 34 حمل و نقل اطمینان پرواز