حقایق بار ماهشهر

شرح مختصری از فعالیت ها

بارگیری و حمل کلیه محصولات پتروشیمی های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

مدیر عامل: احمد درخشان

تلفن: 52241225-061 / 52241235-061

فکس: 52241440-061

ایمیل:haghayeghbar.mahshahr@yahoo.com

زمینه فعالیت

  • خدمات بازرگانی و حمل و نقل

مکان

استان خوزستان، بندر امام خمینی، پایانه بار، غرفه 33