حصار صنعت اراک

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و ساخت سازه های فلزی و تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

نام مدیرعامل:
رحیم مقصودی

hesarsanatarak@gmail.com

086-33553540

مکان

اراک – کیلومتر 30 جاده تهران – شهرک صنعتی شماره 3 (خیرآباد) – خیابان 204