حرارت سازه زنده رود

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکوره های حرارتی الکترواستاتیک و دکورال هوای گرم

نام مدیرعامل :

براتعلی هارون رشیدی

shzenderood@gmail.com

0311- 3659852

مکان

اصفهان - کیلومتر 7 جاده کندژ-بعد از دانشگاه پیام نور - کوی پاسارگاد 130