جی تی سی اینترنشال

شرح مختصری از فعالیت ها

تأمین مواد اولیه پلیمری و صدور پروفرما

نام مدیرعامل:
محمد ابراهیم گوهریان

omid.goharian@gmail.com

021-26201532-3

مکان

تهران، خیابان ولی عصر، پلاک 2771، واحد 201