جاوید پلیمر

شرح مختصری از فعالیت ها

عرضه انواع افزودنی های تخصصی صنایع پلیمر، اعم از ( انواع آنتی اکسیدانت، آنتی یووی، آنتی اسلیپ )، انواع ایرگانوکس ها و انواع تیناوین محصول CIBA

نام مدیرعامل:
رسولی

021-66475256

مکان

تهران خیابان ولی عصر خیابان طالقانی کوچه رفیع زاده بن بست فرهنگ پلاک 3