تک افزار

شرح مختصری از فعالیت ها

تجهیزات تست، کالیبراسیون، کنترل و اندازه گیری شامل انواع کالیبراتورها، دستگاه های اندازه گیری برق، تست های غیر مخرب و آنالیزها و تجهیزات آزمایشگاهی

نام مدیرعامل :

مجید محسنی آهویی

info@takafzar.com

021- 22903730

مکان

تهران - خیابان میرداماد - خیابان نفت جنوبی - خیابان تابان - پلاک 15