تولید مخازن گاز طبیعی آسیاناما

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید مخازن تحت فشار CNG ( کپسول CNG ) با استفاده از ورق در سایزهای مختلف

نام مدیرعامل :

محمود بیطرفان

info@namacng.ir

021- 88841395

مکان

تهران - خیابان ایرانشهر جنوبی - ساختمان 97