تولید مخازن تحت فشار CNG ( کپسول CNG ) با استفاده از ورق در سایزهای مختلف