تولیدی و صنعتی هواساز

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و ساخت انواع دستگاههای تهویه مطبوع

نام مدیرعامل:
انوشه گردونی

info@havasaz.com

88754910 – 021-46881977

مکان

تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان سرافراز - برج دریای نور - واحد 404 و 405