تولیدی و صنعتی نانو پودر صنعتی

شرح مختصری از فعالیت ها

فروشنده پودرهای معدنی، رنگدانه های آلی واکسیدهای آهن صنایع

نام مدیرعامل:
جلال فرخی پارسا

info@jpimpex.com

021-22555982

مکان

تهران ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، خیابان ابوذر غفاری ، پلاک 19، واحد 10