تولیدی صنعتی نوآور

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده کمپرسورهای صنعتی، تجهیزات جانبی و مولدهای نیتروژن و اکسیژن

نام مدیرعامل :

محمد طاهر بکرانپور

Noavar_co@mail.com

021- 88959951

مکان

تهران - خیابان دکتر فاطمی - نرسیده به وزارت کشور - ساختمان 106- واحد 12