محصولات شیمیایی صنعتی، دریایی، مواد باز دارنده، عملیات شستشوی ماشین آلات، وسایل جلوگیری از آلودگی، مشاوره شیمیایی