تولیدی خسروی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

مهرداد خسروی

021- 33482272

 

مکان

تهران، ایوانکی، بلوارصنعت 1، پلاک 32