تولیدی خرم

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده ظروف پلاستیکی از نیم لیتر تا بیست لیتر و بطری پودر و خدمات طراحی و ساخت قالب

نام مدیر عامل:

علی خرّم جاهد

khorram_el@yahoo.com

0231-3352490

مکان

سمنان، شهرک صنعتی شرق، خیابان ابتکار هفتم