توسعه قدرت اسپادان

شرح مختصری از فعالیت ها

صنعت-برق صنعتی

نام مدیرعامل:
پورسعید

shopsanat@yahoo.com

031-34416996

مکان

اصفهان خیابان کاوه – سه راه ملک شهر – بعد از کلانتری 19 کاوه-مجتمع تجاری رضا-طبقه سوم-واحدهای 7 و 9