کلیه خدمات پیمانکاری عمومی و انجام کلیه فعالیتها و عملیات مهندسی ، طراحی و اجرایی پروژه های سطح الارضی و تحت الارضی در حوزه بالادستی صنایع نفت ، گاز و انرژی