توسعه تجارت نعمت

شرح مختصری از فعالیت ها

مدیریت سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی و انرژی

مدیرعامل: محمدرضا نعمت زاده

تلفن: 22667610-021

فکس: 22667150-021

ایمیل: info@nematco.ir

زمینه فعالیت

  • شرکت های سرمایه گذاری و تأمین مالی

مکان

تهران ،خیابان مقدس اردبیلی ، کوچه حیدری پلاک 8