تولید درایو شفت فایبر کربن و قطعات دوار

مکان

شیراز- شهرک صنعتی بزرگ - بلوار پژوهش جنوبی - خیابان 307 - شماره 17