تهاتر تجارت آذر

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده دی اکسید تیتانیوم، ایزوپروپیل الکل و مواد شیمیایی، انواع رنگ های هواخشک، پوشش های با عمر زیاد، رنگ های ولاک های کوره ای

نام مدیر عامل:
ناصر مفیدی منش

Tta.co.market@gmai.com

0411-5265102

مکان

تبریز، خیابان خاقانی، مجتمع تجاری خاقانی، طبقه همکف، پلاک 33