تعاونی 553 اهواز .TAAVCO

شرح مختصری از فعالیت ها

بازرسی جوش و خدمات NDT شامل: RT, MT, PT, UT

نام مدیر عامل:
محمود کریمی پور

t553ahwaz@yahoo.com

0611-4469991

مکان

اهواز ، کوی ملت خیابان 20 متری مقیمی زاده پلاک 64