تعاونی پلیمر سازان نو اندیش آذر

شرح مختصری از فعالیت ها

تعاونی توزیعی مواد عرضه شده در بورس و پتروشیمی

نام مدیر عامل:

اکبر هادیپور

Pna_azar@yahoo.com

04133316668

مکان

تبریز- خیابان ولیعصر-سنگفرش- طبقه فوقانی- بانک ملت -واحد1