تصدیق بین المللی گواه

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات ارزیابی ، آموزش و صدور گواهینامه بین المللی استانداردهای ایزو و ملی ، خدمات تخصصی و عمومی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

نام مدیر عامل:

محمد حسین اکبری

iran@verificationinternational.ir

88997581 021-

مکان

تهران- میدان فاطمی- خیابان فاطمی- خیابان کاج جنوبی- کوچه سوم- پلاک 10-واحد منفی 1