تجهیز یاران

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی رنگ وکنترل کیفی و صنایع شیمیایی و آموزشی

نام مدیرعامل :

سید محمد عباسی

Info@tadjhizyaran.com

021- 66400365- 66465888

مکان

تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، ساختمان 20، طبقه 5 شمالی