تجهیز کنترل افزار برین

شرح مختصری از فعالیت ها

سیستم های حفاظت کاتدیک، تولید ترانس رکتیفایرهای حفاظت کاتدیک در مدل های مختلف تحت استاندارد IPS، تأمین اقلام حفاظت کاتدیک، طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک (EPC)، سیستم های رسوب زدا، تولید رسوب زدای الکترونیکی به روش التراسونیک در مدل های مختلف، خدمات مهندسی، طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

نام مدیرعامل :

ناصر آزاد پیما، مهدی رجبی

info@takabco.com

021- 88592165

مکان

تهران - میدان هفت تیر - کوچه بهار مستیان - پلاک 80- طبقه 11- واحد 43