تجهیزات آزمونهای غیرمخرب پیشرفته

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین تجهیزات بازرسی فنی، تامین تجهیزات تست های غیرمخرب، تامین تجهیزات آزمایشگاهی، تامین تجهیزات کنترل کیفیت، ارائه مشاوره فنی در خصوص تجهیزات

نام مدیر عامل:

هاشم رحمتی

info@pishrafteh.com

021-26213480

مکان

تهران- خیابان آفریقا- خیابان سایه- پلاک67- واحد 16