تجارت گستران دریک

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین و تجهیز کلیه ملزومات صنایع نفت،گازو پتروشیمی ،ابفا و

نام مدیر عامل:

حمیدیان

info@tgderik.com

021-88649136

مکان

تهران- خیابان ولیعصر- خیابان ناصری-پلاک 82