بی نظیرکاران باختر

شرح مختصری از فعالیت ها

ارایه کننده انواع چسب های نواری یک طرفه ، دوطرفه ، عمومی، صنعتی ، گرما ذوب و محلول های شستشو گر و روان کننده

نام مدیرعامل :

سید حمید محتشمی

Amir_argomand@yahoo.com

021- 22011425

مکان

تهران - بلوار آفریقا - خیابان ناهید غربی - پلاک 10- واحد 1