بین المللی مهندسی ایران – ایریتک

شرح مختصر فعالیت :

تلفن  :  0218128001/4

فکس  :  02181282291

ایمیل  :  engreening@iritec.com

زمینه فعالیت

  • خدمات اداری، اجتماعی و عمومی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان