بین المللی توسعه و مهندسی پارس (هلدینگ پیدکو)

شرح مختصری از فعالیت ها

هلدینگ بین المللی تـوسعه و مهندسی پـارس با حدود سه دهه تجربه موفق بعنوان یـک پیمانـکار عمـومی پیشرو و متعهد در اجرای طرح های کلان زیـربنایی در زمینه های مختلف صنایع بخصوص نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و نیرو است.

نام مدیرعامل :

دکتر مالک الهی

info@pideco.com

021-42691000

مکان