بیام ادا قهرمانى

شرح مختصری از فعالیت ها

صادرات واردات محصولات نفتى

نام مدیر عامل:

محمد باقر قهرمانى

ada201376@hotmail.com

3802600 -0413

مکان

تهران، میدان فردوسى، خیابان رامسر، پلاک ٦٥، طبقه دوم