خرید و فروش انواع حامل های انرژی از جمله برق، نفت، انواع گاز، زغال سنگ و محصولات پتروشیمی، کشف عادلانه قیمت، جلوگیری از انحصار و تبدیل شدن به مرجع قیمت گذاری حامل های انرژی از اهداف چهارمین بورس کشور است