بورس ابراز

شرح مختصری از فعالیت ها

خرید و فروش سهام ( اوراق بهادار )، خرید و فروش محصولات نفت و پتروشیمی در بورس کالا

نام مدیرعامل :
سید علی محمودی

ebraz@ebrazbours.com

021-88318884

مکان

تهران، خیابان مطهری ، نرسیده به سهروردی ، پلاک 108 طبقه دوم