بهینه کالا گستر

شرح مختصری از فعالیت ها

وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی، دستگاههای اسپکتروفتومتر، دستگاه اندازه گیری سطح ویژه ( BET )، دستگاه اسپکتروسکوپی شامل NIR, FT-IR و …. حلال های گرید HPLC

نام مدیرعامل:
حمید رضا فتح العلومی

info@bkgco.com

021-88310269

مکان

تهران ، خیابان مفتح جنوبی ، خیابان سمیه ، پلاک 118 ، واحد 5