تامین فیلم های PVC در گریدهای دارویی ،بسته بندی غذایی و…

اطلاعات شرکت

مکان

#8, 3rd Fl., No.241, Fatemi Ave., Tehran - Iran.