بهسازان صنایع خاور میانه

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس مسعود کاظمی

تلفن    :  03136267153

فکس  :  03136267153  داخلی 6

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان