بنیان کنترل ایران

شرح مختصری از فعالیت ها

تجهیزات ولوازم پنوماتیک، هیدرولیک، وکیوم وابزاردقیق

نام مدیرعامل:
علیرضا صانعی

info@bonyankontorol.com

5- 021-33991843

مکان

تهران ،خیابان لاله زار جنوبی ،پاساژ ابهری ،طبقه همکف ،واحد 1/223