بنیان نوین شیمی پارس

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع ضدخوردگی، انواع ضد رسوب، حلال و دیسپرسانت های آسفالتین، انواع افزودنی های کف زا، خودکف، سورفکتانت، زایل کننده های سولفید هیدروژن، بیوساید و دیسپرسانت

نام مدیرعامل :

محمد کریمی دزفولی

info@novinchem.com

021- 44580125- 44580172

مکان

تهران - اتوبان همت غرب - بلوار پژوهش - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران