بسپار تجارت آسیا

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات بازرگانی مواد اولیه پلیمری و محصولات پتروشیمی

نام مدیرعامل:
مهدی رضاییان

mehdirezaeian@yahoo.com

021-33545333

مکان

تهران، خیابان 15 خرداد شرقی، کوچه موسوی کیانی، پلاک 53