برق و الکترونیک پرتوصنعت

شرح مختصری از فعالیت ها

کنترل دور موتورلهای AC تا رنج 350 کیلووات

نام مدیرعامل:

کاظم دولت ابادی

INFO@PARTOSANAT.COM

021-888878090

مکان

تهران، نرسیده به میدان ولیعصر- نبش 14- پلاک 2417- طبقه 3