برازین بتن شیمی

شرح مختصر فعالیت  : 

مدیر عامل  :  مهندس اصانلو

تلفن    :  02166452652

فکس  :  02144205606 داخلی 101

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان