بازرگانی پرشیا نجد اسپانه

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین مواد اولیه برای صنعت رنگ پایه آب وشیمیایی ساختمان

نام مدیرعامل :
پویان نوربخش جعفری دهکردی

info@nourbakhshsj.com

021-22598546

مکان

تهران، پاسداران، خیابان امیرابراهیمی، کوچه لنگران، مقابل بوستان سوم ، پلاک 52، واحد2 غربی