بازرگانی پاژ بهفر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید حلال های شیمیایی ایزوپروپیل الکل، استن، اتیل گلیکول، اتیل استات، یونیل گلیکول وتولید رنگ ولاک و باند مورد استفاده درصنعت ساخت سی دی و دی وی دی

نام مدیرعامل:
داوود بهلول

info@pajbehfar.com

021-88520202

مکان

تهران ، خیابان شهیدبهشتی ، ابتدای خیابان سرافراز ، برج دریایی نور ، طبقه 8 ، واحد 803