بازرگانی پانته آ

شرح مختصری از فعالیت ها

توزیع کننده روغن صنعتی، گریس، چسب

نام مدیرعامل:
پویا پازوکی

pazooki@neda.net

021-33959595

مکان

تهران، خیابان امیرکبیر، بین ملت و سعدی، شماره 523